1/25
Dream Worlds: Jan Zuziak, Rokko Juhász, Sándor Győrffy, Max Lysáček, Max Máslo 18. 5. - 29. 6. 2024

Výstava představuje pětici generačně různých umělců ze středoevropského regiónu, rozkročených mezi několika světy, reálnými i smyšlenými, a mnoha médii. Ve své rozmanité a mnohovrstevnaté tvorbě reflektují a zpochybňují ožehavé koncepty identity, polyfrenie, dystopie, světatvorby, nomádství, (e)migrace, svobody, úniku, jako formativní nástroje ve světě, jež se ocitl na křižovatce paradigmat. U Zuziaka, Győrffyho a Juhásza jde o zcizující časy socialistické reality, z které unikali skrze své koncepty alternativní skutečnosti, eticky i poeticky přijatelnějších protějšků ideologicky vnucované pseudokreativity. Životní zkušenost Maxe Lysáčka a Maxe Másla je naproti tomu vystavena turbulencím svobodné, ale technokratické a postfaktické situace, v níž je stabilní pouze nestabilita.

k/ Júlia Bútorová, Josef Cseres

On my way home: Yinpan Wang

18. 5. - 29. 6. 2024

Čínská vizuální umělkyně, designérka a scénografka Yinpan Wang vyniká mimořádnou citlivostí pro kombinování a zpracování často nesourodých druhů materiálů pomocí pracné metody ručního šití. Pracovnu GMB proměňuje v ručně ušitý environment podivuhodných postav a fantaskních objektů vytvořených z nalezených artefaktů a sesbíraných předmětů od obyvatel Blanska. Tematizuje přitom všednost cest skrze rušné čínské městské parky, které zastupují nejen prostor k odpočinku a rozjímání, ale především k setkávání, hraní a nalézání. Výstava je taktilní a vhodná i pro dětské diváky, doprovázena workshopem a pracovním listem ze série galerie NA DOMA.

k/ Júlia Bútorová

Veronika Davidová / Marionety / vernisáž v Salonu

Výstava potrvá do 29. 6. 2024

Nadejná ilustrátorka Veronika Davidová vytváří na zdi Salonu prostorovou divadelní scénu. Působí v ostravském amatérském loutkovém Divadle Babky Miladky. Navazuje na tradici jeho zakladatelky a vyrábí dřevěné marionety inspirované severskou mytologií, které dosazuje do vlastních smyšlených příběhů. Výstavu doplňuje o barevné skici návrhů marionet a během vernisáže odehraje krátké divadlo pro větší i menší diváky.

Pohybový workshop pod vedením Orkuna Türkmene a Barbory Türkmen Šoganové /

3. 6. / 6. 6. / 10. 6. / 13. 6. / vždy od 17 do 19:30 hod v prostorách GMB / zdarma

Workshop s prvky pohybového divadla sestávající ze čtyř lekcí a jednoho živého participativního vystoupení jako součást letošních SITUací ve veřejném prostoru. Zúčastněte se lekcí pracujících s pohybem jako nástrojem pro usnadnění mezilidské komunikace. Workshop je koncipován jako kolektivní setkání s příležitostí k rozvíjení a přezkoumání uměleckého projevu a také k probuzení těla i mysli. Pod vedením zkušené herecké dvojice se můžete společně podílet i na vytváření interaktivního participativního představení pro Růžovou uličku, které bude součástí projektu SITUace dne 15. 6. 2024. Účastnit se můžete libovolného počtu lekcí. Workshop je otevřen pro všechny od 15 až ∞ let a je přístupný zcela zdarma. Rezervace a více informací na galerie@kulturablansko.cz

⊙ SITUace “Neviděné” 15. 6. / 14 - 19 hod

park Boženy Němcové / Palavský potok - nám. Republiky / Růžová ulička / Lahůdky Jena / jabloň u Aquaparku / žel. podchod u Salmova mlýnu SITUace pokračují i v letošním roku procházkou městem v podobě 6 různých setkání s uměleckými intervencemi ve veřejném prostoru na 6 více i méně viditelných místech města. Pojďte s námi na objevnou procházku Blanskem. Více info na: galerieblansko.cz/situ

Dernisáž / komentovaná prohlídka 29. 6. 14 - 19

Stavte se během otevírací doby posledního dne trvání výstav na volnou komentovanou prohlídku, rozhovor o konci (vysněných) světů s autory, kurátorkou a kurátorem.

Letní dílny I. / 8 - 12. 7 2024 / 9:00 - 16:00

Letní dílny II. / 12 - 16 8 2024 / 9:00 - 16:00

130 kč / osoba

Letní otevřený ateliér v prostorách galerie tradičně připravujeme pro malé i velké návštěvníky s chutí tvořit. Zajímavá výtvarná stanoviště rozvíjející práci s různými materiály a technikami budou SAMOOBSLUŽNÁ a přístupná BEZ REZERVACE po dobu všech dnů. Součástí dílen jsou i speciální workshopy s lektory a umělci. Rezervace na: galerie@kulturablansko.cz        
18. 5. - 29. 6. 2024
1/25
2/25
Andreas Fogarasi: Collection 23. 3. - 4. 5. 2024
Stavební materiály i fragmenty architektur různého stáří, vzhledu i kvality tvoří materiálový základ tvorby rakouského umělce Andrease Fogarasiho. Participativní Instalace, na jejímž vzniku se gestem darování starých dveří, podíleli místní občané, je součástí Fogarasiho dlouhodobého cyklu Material Libraries a vznikla přímo na míru Galerie města Blanska. Autor prostřednictvím tohoto cyklu zviditelňuje nejen zašlé relikty minulosti, ale rovněž zkoumá, jak se mění vztah lidí k pozůstatkům minulých architektur a designu.
kurátorka: Jana Písaříková
Záštitu nad výstavou převzal rakouský honorární konzul Mag. Georg Stöger.

Jiří Kubový: Obrazy
23. 3. - 4. 5. 2024
Jiří Kubový tvrdošijně trvá na tom, abychom jeho díla označovali jako obrazy, a to i přes to, že maluje jen minimálně. Tah štětcem je nahrazen materiálovým ohýbáním drátů, vedení kresebné linky napínáním provázku, nebo nepravidelným řezem v sololitové desce. V jeho přístupu se kombinují postupy konceptuálního umění a minimalismu s ozbrojující doslovností. Kubového obrazy k nám promlouvají bezprostředně, a to i v momentech, kdy se vztahují k neviditelnému přírodnímu řádu, k zemské přitažlivosti, nebo komentují neuchopitelnost času a prostoru mezi nebem a zemí. Na výstavě prezentuje své práce z posledních let, v nichž se věnuje především krajině a zátiší.
kurátorka: Jana Písaříková
27. 3. 2024 15 - 18h Otevřený ateliér: Jaro na drátě / workshop
V naší jarní dílně budou vznikat krajiny a objekty inspirované tvorbou Jiřího Kubového. Budeme kreslit návrhy jedním tahem, tvarovat dráty, seskupovat kompozice a pracovat s barvami. Možná dojde i na vejce! /vstup 50,-


10. 4. 2024 18h Tomáš Mudra /vernisáž v Salonu Výstava potrvá do 4. 5.
Tomáš Mudra se představí ukázkou své tvorby v oblasti zátiší květin. Tomuto tématu se začal věnovat v období covidu, kdy začal více vnímat komorní atmosféru bytu, v němž byl nucen najednou setrvávat mnohem častěji, než kdykoliv předtím. Jedná se především o kresby barevnou tužkou a fixem v kombinaci s akvarelem a roztíratelnými voskovkami. Tento soubor doplní i autorovy další práce v oblasti abstraktní malby. /vstup volný


KINO SALON
sobota 6. 4. 16h Vynálezce / pro děti
Rodinná pohádka o Leonardovi da Vinci vznikla kombinací stop-motion a ručně kreslené animace. Pokud něco vyžaduje ruční filmařské umění, je to příběh o Leonardu da Vinci: umělci, řemeslníkovi a vynálezci, který pracoval rukama. Připravte se na nezapomenutelný mix komedie, dobrodružství a lásky.
100 min / Francie / 2024 / Režie: Jim Capobianco Pierre Luc Granjo

středa 24. 4. 19h Galerie Boha /dospělí
Studentka přípravné umělecké školy dostane od Boha úkol vytvořit „dokonalé umělecké dílo“ pro absolventskou výstavu. Starobylý syndikát komerčních a sponzorovaných umělců se jí v tom ale snaží zabránit.
93 min/ Švédsko / 2023 / režie: Filip Aladdin, Ossian Melin
/vstup 100,-

28. 4. 14h před budovou GMB Martin Žák / SITUace “Otevírání “
Veřejný workshop výsadby kontejnerovaného stromu před budovou GMB pod autorským vedením Martina Žáka, na který od 15:00 naváže slavnostní otevření veřejného prostoru před galerií. Součástí ceremonie bude též odhalení nově nainstalované plastiky. Na workshop i následnou slavnost jste srdečně zváni! Umělecká intervence je úvodem letošního ročníku projektu SITUace. Autor se ve své tvorbě zabývá environmentálními tématy, permakulturním designem s přesahy do městké krajiny, často směrem k možnostem výsadby jedlé zeleně v urbanizovaném prostředí.
Akce je součástí programu Brno Art Week.
/vstup volný

4.5 15 - 19 h Průběžné komentované prohlídky výstav s kurátorkou Janou Písaříkovou /dernisáž /vstup volný
       
2/25
3/25
20. 1. - 9. 3. 2024
Návraty
Výstava NÁVRATY je kolektivní prezentací autorů sdružených v dřívějších amatérských fotografických klubech a kroužcích regionu Blanenska během druhé poloviny minulého století, mezi které patřily především ZK ROH ČKD Blansko, ZK ROH Metra Blansko, SKP Letovice, ZK ROH Adast Adamov, SKP Velké Opatovice nebo skupina Návraty. Prezentace vybraných fotografických souborů je výsledkem bádání nejen v rozsáhlých soukromých archivech autorů a pamětníků, ale i v dosud nezpracovaném depozitu GMB. Namísto nostalgického volání po minulosti je výstava NÁVRATY aktualizací tématu potřeby kolektivního sdílení, nevyhnutelného pro rozvoj volné autorské tvůrčí činnosti.

Zastoupení autoři Radim Bedan, Josef Bednář, Vladimír Bláha, Miroslav Habeš, Antonín Hejč, Svatoslav Hemzal, František Chlup, Bohumil Kocina, Ladislav Král, Josef Liška, Antonín Matuška, Miroslav Matyáš, Ladislav Nejezchleb, Bedřich Novotný, Petr Stříbrtcký, Evžen Svanovský a Jan Vichta.
k/ Irma Charvátová, Júlia Bútorová

Oksana Sadovenko / Holubí spánek
V instalaci, kterou Oksana Sadovenko připravuje pro Galerii města Blanska, se věnuje otázce, kde nocují utajení vládci měst. Spánek je vždy luxus a tajemství, i když se jedná o pouličního holuba. Skrze své studie pouličních holubů se autorka dostává k podstatným tématům ztráty a hledání vlastní identity i k podmínkám současné mobility a migrace. Jednou z důležitých součástí této výstavy je rovněž autorská kniha inspirovaná publikací o chovu holubů od autora Petra Feriance. Dotýká se v ní nejen dystopického aparátu městských bariér vůči holubům, ale i holubů jako utopických symbolů ve vztahu k tuláctví, svobodě, a životu na ulici. Autorka rovněž navazuje na slovenského autora Petera Bartoše, který se v 70. letech zabýval v kontextu vlastní konceptuální praxe tématem chovu a šlechtění holubů.
k/ Jana Písaříková        
3/25
4/25
sobota 11. 11. a neděle 12. 11.
12 - 18
PEŘINA / relax zóna / čítárna / výtvarné aktivity / projekce/ samoobslužný bar
Odpočinkový herní prostor pro děti s doprovodem. Vedle možnosti posedět, ohřát se a občerstvit bude v galerii po celou dobu připravena série zážitkových tvůrčích aktivit a projekce krátkých animovaných pohádek. Sobotní program doplní v 15 h dětské knižní promítání v režii Městské knihovny Blansko.        
4/25
5/25
Martina Šimkovičová / Kronos / 18. 11. 2023 –⁠ 6. 1. 2024
Martina Šimkovičová (1988, Bratislava) se primárně pohybuje v projektech vycházejících z fotografie a taky v menších interdisciplinárních kolektivech. Mezi její stěžejní témata patří individuální prožívání, otázky produktivity a rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem. Ve své umělecké i teoretické praxi dlouhodobě reflektuje koherenci analogové a digitální fotografie. Výstava Kronos je vizuálním dialogem antotypie a nástrojů umělé inteligence, pojednávajícím o redukci lidských emocí na digitální data.

Hana Svobodová / Skafandr / 18. 11. - 6. 1. 2024
Podle internetové wikipedie je skafandr druh ochranného obleku, který svého uživatele chrání před nepříznivým vlivem okolního prostředí. Sochařka Hana Svobodová svou stejnojmennou výstavou otevírá nejen obecné otázky zranitelnosti, ale zároveň tělesnosti jako takové. Z různých úhlů pohledu uvažuje o ne/přítomnosti těla, možnostech jeho otisků do reality a asociacích, které je mohou provázet.        
5/25
6/25
Ivan Kříž / Z mnoha možností...
Tvorba umělce a pedagoga Ivana Kříže (1941) v sobě skrývá zvláštní napětí, kombinuje postupy minimalismu, pop artu, geometrie se sexualitou, duchovnem i obyčejností. Pro vznik svých asambláží, objektů a reliéfních obrazů používá nalezené materiály (kov, dřevo, plasty, přírodniny), kterým vdechuje nový život. V roce 1970 se stal jedním z vystavujících autorů v rámci Otevřeného ateliéru: iniciační události slovenského konceptuálního umění. Blanenská výstava představí mimo jiné v české výstavní premiéře objekt vytvořený pro Otevřený ateliér.
Kurátorka:Roman A. Muselík a Jana Písaříková

Michal Kříž / Rozbité hodiny ukazují dvakrát denně správný čas
Kresby Michala Kříže jsou komentářem každodenního balastu života i reakcí na prostorové omezení formátem papíru A4. Vynikají vizuální zkratkou a ironií, jsou deníkovým záznamem i obsahem instagramu. Součástí vernisáže 23. 9. bude křest knihy Úzkost brankáře při penaltě s texty Pavla Švece a Ondřeje Chrobáka. Michal Kříž je absolventem FaVU VUT v Brně, pracuje v Galerii hlavního města Prahy. Jeho zkušenost s produkční prací v uměleckém provozu tak provokuje otázku po smyslu vlastní tvorby a uplatnění umělce.
Kurátorka: Jana Písaříková

       
23 9 2023 – 5 11 2023
6/25
7/25
SITU se zabývá využitím městských prostranství nejen k uměleckým aktivitám. 2. ročník nabízí jednodenní procházku po místech, které jsou vybrány na základě pocitové mapy, diskuzí, komentovaných prohlídek, rozhovorů a dalších výstupů z minulého ročníku. Ke spolupráci na výběru dílčích projektů zveme kolektivy zabývající se uměleckými akcemi a intervencemi ve veřejném prostoru. 6 míst a 6 setkání s uměním, které mohou diváci obejít během odpoledne se zastávkou v galerii na kávu a aktuální výstavy.
Účinkující a vystavující: Kolektiv LIDI, bazmek entertainment, Lukáš Vacek, Radim Kolář a Prakmen, Jaromír Šimkuj, Timo        
10 6 2023
7/25
8/25
       
20 5 2023 ‒ 2 7 2023
8/25
9/25
       
9/25
10/25
       
10/25
11/25
Vernisáž 19 11 17:00 h
Kvet Nguyen: Neškodný jako ty
“Hořím a vyhořívám protože jsem se doteď odevzdávala. Stoupala na plný plyn bez možnosti zpomalit. Rekapituluji. Nastavuji si hranice. Hledím na fotografie, které se mi hromadí. Díky těmto fotkám cítím. A prozatím mi to stačí.” Kvet Nguyen Výstava vietnamské Slovenky, fotografky a aktivistky Kvet Nguyen ze Slovenska je intimním vhledem do archivu rodinných analogových fotografií autorky. Přes sociální a kulturní kontext vietnamské diaspory je kromě toho také vizuální tematizací světa. Odkrývá otázky rozpomínání, vytěsnění paměti, trápení, úcty, lásky a domova.
Kurátorka Júlia Chodúrová Bútorová

Roman a Tereza Štětinovi: Brambory
Roman a Tereza Štětinovi přináší téma brambor, které kontextualizují s aktuálním děním i rodinnými vzpomínkami. Tereza zpracovává v bramborách, krystalech, kmenech stromů a keramických reliéfech svůj vztah k rodné krajině kolem Tasova. Vrací se ke svým kořenům: ke grafickým technikám i vzpomínkám. Pracuje s padlým kmenem z vlastní země, odkazuje na krystaly, které se nacházejí na polích. Roman do společného dialogu vnáší prostorové a závěsné obrazy vyplétané jutovinou, Tereza do nich intervenuje keramickými reliéfy. Celou instalaci dokresluje zvuk a video vaření kamenů, které reaguje na existenciální úzkost dnešního světa v synchronicitě s rodinným domácím štěstím.
kurátorka Andrea Kaňkovská        
19 11 2022 – 8 1 2023
11/25
12/25
19.10. / 18:00‒20:00 hod. v Kině Blansko / Diskuzní panel SITU/ vstup volný
Galerie města Blanska na jaře tohoto roku zasela projekt SITU. Jedná se o první ročník SITUací ve veřejném prostoru, které si kladou za cíl obrátit pozornost obyvatel Blanska k meziprostoru, který patří nikomu a všem. V centru města vyrostl Skleník s výzvou k symbolické společné péči o něj, a s cílem vytvořit místo pro setkávání, trávení volného času ve městě. Letošní ročník SITU by se dal považovat za průzkumnický - na základě záznamů z pocitové mapy ve Skleníku, ale i diskuse s dalšími kulturními institucemi, či aktivními jednotlivci se zkonkretizovala některá témata pro Blansko, o kterých bychom chtěli vést hovor. Nyní, v podzimním období sklizně, Vás tedy zveme na moderovanou panelovou diskuzi k projektu SITU. Přijďte si nejen s námi, ale i s odborníky a pohovořit o našem městě, možnostech kultivace a využití jeho veřejných prostranství, o prostoru pro umění, o vztahu obyvatel k městskému prostředí, jejich vizích a potřebách.
fb odkaz        
19 10 2022
12/25
13/25
Ateliér tělového designu FaVU v Brně: Kombinace citlivostí
https://fb.me/e/1QUl53tDc
Referenční výstava absolventek/ů Ateliéru tělového designu, projektově vedená Isabelou Grosseovou.
ATD vznikl v roce 1998 z iniciativy tehdejšího děkana Tomáše Rullera. Díky názvu a zaměření procházel co by instituce peripetiemi nepochopení, kdy byl vnímán jako určitá nesystémová výjimka. Můžeme ale říci, že doba dozrála jeho konceptu. Společenský a umělecký zájem se otáčí směrem k tělu, které je vnímáno daleko za hranice úzké fyzičnosti, tak jak tomu bylo v ATD vždy.
Výstava má za cíl zpřítomnit osobnosti, které ateliér tvoří a tvořily, a vyvolat některé z procesů, které v ateliéru probíhaly.

Matěj Frank&Jasmin Schaitl: Triggers
https://fb.me/e/2PIi8LsUG
Transformace a výzvy, jejich spouštění a ukončování. Proměny situací i předmětů. Jasmin Schaitl a Matěj Frank zkoumají jednotlivé aspekty navození a průběhu změn. Co lze vidět a vnímat jinak poté, co vybraný spouštěč (trigger) působí na proces nebo materiál?        
24 9 ‒ 6 11 2022
13/25
14/25
LETNÍ DÍLNA
Denně 10-16 / Úhel pohledu / otevřený ateliér uvnitř galerie pro malé i velké s chutí tvořit, přístupný bez rezervace po dobu 4 dnů.
SITU workshopy jsou zaměřené na skupinovou práci s veřejným prostorem pod vedením umělců. K účasti je potřeba rezervace na rezervacegalerie@blansko.cz
10:00‒12:30 pro děti 6‒12 let
13:30‒16:00 pro děti 13 a víc let

12. 7. / Urban cool tour / Mikuláš Medlík
13. 7. / Přitiskni se k městu / Marie Kuncová
14. 7. / Landart / Hynek Skoták

Vstup 80 Kč (dílna + workshop)        
23 4 2022 ‒ 11 9 2022
14/25
15/25
SITU
je nový dlouhodobý projekt Galerie města Blanska zaměřený na akce ve veřejném prostoru. Zabývá se potenciálem a možnostmi využití městských prostranství nejen k uměleckým aktivitám. Cílem je vzbudit mezi lidmi zájem o vlastní město a začít společně přemýšlet o silných i slabých stránkách jeho ulic, náměstí, dvorků i parků a způsobech jejich využití. SITU zahrnuje komentované prohlídky, intervence, diskuzní panely, tvořivé dílny pro děti i dospělé a dočasná umělecká díla umístěná ve veřejném prostoru.        
23 4 2022 ‒ 11 9 2022
15/25
16/25
       
16/25
17/25
       
17/25
18/25
ČLOVĚK V JESKYNI        
25 7 2021 ‒ 5 9 2021
18/25
19/25
LETNÍ MINIKINO NA PODUKLÍ ‒ JOSEF DABERNIG ‒ ROSA COELI        
17 7 2020
19/25
20/25
VÝTVARNÁ DÍLNA S MARTINEM BUKÁČKEM        
14 7 2020
20/25
21/25
KATEŘINA BURGERTOVÁ ‒ DOBRÝ A ŠPATNÝ HOSPODÁŘ        
6 6 ‒ 5 7 2020
21/25
22/25
ANNA ROČŇOVÁ ‒ SUCHO UVNITŘ ROSTLINY        
6 6 ‒ 5 7 2020
22/25
23/25
ANDRÁS CSÉFALVAY ‒ 40 DAYS IN THE DESERT        
25 5 ‒ 7 7 2020
23/25
24/25
ANDRÁS CSÉFALVAY ‒ 40 DAYS IN THE DESERT        
25 5 ‒ 7 7 2020
24/25
25/25
ALEŠ ČERMÁK ·0iy·rb·e1··wh Er1trht··er2·m        
25 5 ‒ 7 7 2020
25/25

Dočasně nás sledujte na facebooku a instagramu.


Galerie města Blanska je regionální galerií, prezentující současné umění ve dvou výstavních prostorách. Celoroční dramaturgie není vymezena tematicky, ale sleduje průřez médii a generací, umělkyně a umělce spjaté s regionem i etablované na umělecké scéně.

Kromě pravidelných dvojic výstav galerie pořádá komentované prohlídky, tvořivé workshopy pro děti i dospělé, přednášky, projekce, diskuze, procházky nebo performance. V rámci otevírací doby je k dispozici dětský koutek s originálními sochařskými prvky od umělkyně Andrey Kaňkovské a umělce Kryštofa Kučery a dětskými knížkami malých vydavatelství.


Otevírací doba

pondělí, úterý, neděle
zavřeno
středa
10:00‒12:00 a 13:00‒19:30
čtvrtek‒pátek
10:00‒12:00 a 13:00‒17:00
sobota
14:00‒19:00

pondělí, úterý, neděle – zavřeno

středa
10:00‒12:00 a 13:00‒19:30

čtvrtek‒pátek
10:00‒12:00 a 13:00‒17:00

sobota
14:00‒19:00

Vstup na výstavy je volný.


Adresa & kontakty
Dvorská 2, 678 01 Blansko
galerie@kulturablansko.cz
+420 778 407 601 (kancelář)


Tým galerie
Jolana Chalupová / +420 724 815 760 / galerievedouci@kulturablansko.cz
Júlia Bútorová / +420 773 755 303


Galerie města Blanska je součástí Kulturního střediska města Blanska.
Program galerie se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

odkaz na Blansko.cz