1/24
LETNÍ DÍLNA
Denně 10-16 / Úhel pohledu / otevřený ateliér uvnitř galerie pro malé i velké s chutí tvořit, přístupný bez rezervace po dobu 4 dnů.
SITU workshopy jsou zaměřené na skupinovou práci s veřejným prostorem pod vedením umělců. K účasti je potřeba rezervace na rezervacegalerie@blansko.cz
10:00‒12:30 pro děti 6‒12 let
13:30‒16:00 pro děti 13 a víc let

12. 7. / Urban cool tour / Mikuláš Medlík
13. 7. / Přitiskni se k městu / Marie Kuncová
14. 7. / Landart / Hynek Skoták

Vstup 80 Kč (dílna + workshop)        
23 4 2022 ‒ 11 9 2022
1/24
2/24
SITU
je nový dlouhodobý projekt Galerie města Blanska zaměřený na akce ve veřejném prostoru. Zabývá se potenciálem a možnostmi využití městských prostranství nejen k uměleckým aktivitám. Cílem je vzbudit mezi lidmi zájem o vlastní město a začít společně přemýšlet o silných i slabých stránkách jeho ulic, náměstí, dvorků i parků a způsobech jejich využití. SITU zahrnuje komentované prohlídky, intervence, diskuzní panely, tvořivé dílny pro děti i dospělé a dočasná umělecká díla umístěná ve veřejném prostoru.        
23 4 2022 ‒ 11 9 2022
2/24
3/24
       
3/24
4/24
       
4/24
5/24
ČLOVĚK V JESKYNI        
25 7 2021 ‒ 5 9 2021
5/24
6/24
LETNÍ MINIKINO NA PODUKLÍ ‒ JOSEF DABERNIG ‒ ROSA COELI        
17 7 2020
6/24
7/24
VÝTVARNÁ DÍLNA S MARTINEM BUKÁČKEM        
14 7 2020
7/24
8/24
KATEŘINA BURGERTOVÁ ‒ DOBRÝ A ŠPATNÝ HOSPODÁŘ        
6 6 ‒ 5 7 2020
8/24
9/24
ANNA ROČŇOVÁ ‒ SUCHO UVNITŘ ROSTLINY        
6 6 ‒ 5 7 2020
9/24
10/24
ANDRÁS CSÉFALVAY ‒ 40 DAYS IN THE DESERT        
25 5 ‒ 7 7 2020
10/24
11/24
ANDRÁS CSÉFALVAY ‒ 40 DAYS IN THE DESERT        
25 5 ‒ 7 7 2020
11/24
12/24
ALEŠ ČERMÁK ·0iy·rb·e1··wh Er1trht··er2·m        
25 5 ‒ 7 7 2020
12/24
13/24
TOMÁŠ MALÍČEK ‒ PAPÍROVÁ HNÍZDA SE SVÍJEJÍ DO ULITY A TUHNOU        
8 2 ‒ 15 3 2020
13/24
14/24
ZDENĚK TÁBORSKÝ ‒ GALERIE NA PLOTĚ        
8 2 ‒ 15 3 2020
14/24
15/24
PŘEMYSL PROCHÁZKA ‒ TO BYCH ZVLÁDL TAKY        
2 2 ‒ 17 3 2020
15/24
16/24
ANDREA KAŇKOVSKÁ ‒ ANDREINA SOCHAŘSKÁ LABORATOŘ        
19 1 2020
16/24
17/24
D´EPOG EXISTUJE (TM)        
17 1 2020
17/24
18/24
SLÁVA SOBOTOVIČOVÁ ‒ FASÁDA        
23 11 2019 ‒ 19 1 2020
18/24
19/24
HANA STAROVÁ KUBEŠOVÁ ‒ TENDA        
7 9 ‒ 3 11 2019
19/24
20/24
IVARS GRAVLEJS ‒ PAT A MAT ‒ VÝBER Z PRACÍ        
7 9 ‒ 3 11 2019
20/24
21/24
DAVID MOŽNÝ ‒ HEAT WAVE        
8 12 2018 ‒ 27 1 2019
21/24
22/24
ŽENY 60+ DISKUZE S YVONNE GAILLYOVOU, PAVLOU HOBSTOVOU A KAROLÍNOU KOHOUTKOVOU        
10 4 2019
22/24
23/24
FRANTIŠEK DEMETER ‒ OPEN FORM        
10 11 ‒ 30 11 2018
23/24
24/24
JANA BERNARTOVÁ ‒ ~ 430–500 nm, ~ 700–600 THz        
13 1 ‒ 9 2 2018
24/24

Dočasně nás sledujte na facebooku a instagramu.


Galerie města Blanska je regionální galerií, prezentující současné umění ve dvou výstavních prostorách. Celoroční dramaturgie není vymezena tematicky, ale sleduje průřez médii a generací, umělkyně a umělce spjaté s regionem i etablované na umělecké scéně.

Kromě pravidelných dvojic výstav galerie pořádá komentované prohlídky, tvořivé workshopy pro děti i dospělé, přednášky, projekce, diskuze, procházky nebo performance. V rámci otevírací doby je k dispozici dětský koutek s originálními sochařskými prvky od umělkyně Andrey Kaňkovské a umělce Kryštofa Kučery a dětskými knížkami malých vydavatelství.


Otevírací doba

pondělí
zavřeno
úterý‒pátek
10:00‒12:00 a 13:00‒17:00
středa
10:00‒19:30
sobota‒neděle
14:00‒17:00

pondělí  zavřeno

úterý‒pátek
10:00‒12:00 a 13:00‒17:00

sobota‒neděle
14:00‒17:00

Vstup na výstavy je volný.


Adresa & kontakty
Dvorská 2, 678 01 Blansko
galerie@blansko.cz
+420 778 407 601 (kancelář)


Tým galerie
Jolana Chalupová / +420 724 815 760
Judita Levitnerová / +420 776 136 754
Júlia Chodúrová Bútorová / +420 773 755 303


Galerie města Blanska je součástí Kulturního střediska města Blanska.
Program galerie se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

odkaz na Blansko.cz