1/23
Ivan Kříž / Z mnoha možností...
Tvorba umělce a pedagoga Ivana Kříže (1941) v sobě skrývá zvláštní napětí, kombinuje postupy minimalismu, pop artu, geometrie se sexualitou, duchovnem i obyčejností. Pro vznik svých asambláží, objektů a reliéfních obrazů používá nalezené materiály (kov, dřevo, plasty, přírodniny), kterým vdechuje nový život. V roce 1970 se stal jedním z vystavujících autorů v rámci Otevřeného ateliéru: iniciační události slovenského konceptuálního umění. Blanenská výstava představí mimo jiné v české výstavní premiéře objekt vytvořený pro Otevřený ateliér.
Kurátorka:Roman A. Muselík a Jana Písaříková

Michal Kříž / Rozbité hodiny ukazují dvakrát denně správný čas
Kresby Michala Kříže jsou komentářem každodenního balastu života i reakcí na prostorové omezení formátem papíru A4. Vynikají vizuální zkratkou a ironií, jsou deníkovým záznamem i obsahem instagramu. Součástí vernisáže 23. 9. bude křest knihy Úzkost brankáře při penaltě s texty Pavla Švece a Ondřeje Chrobáka. Michal Kříž je absolventem FaVU VUT v Brně, pracuje v Galerii hlavního města Prahy. Jeho zkušenost s produkční prací v uměleckém provozu tak provokuje otázku po smyslu vlastní tvorby a uplatnění umělce.
Kurátorka: Jana Písaříková

       
23 9 2023 – 5 11 2023
1/23
2/23
SITU se zabývá využitím městských prostranství nejen k uměleckým aktivitám. 2. ročník nabízí jednodenní procházku po místech, které jsou vybrány na základě pocitové mapy, diskuzí, komentovaných prohlídek, rozhovorů a dalších výstupů z minulého ročníku. Ke spolupráci na výběru dílčích projektů zveme kolektivy zabývající se uměleckými akcemi a intervencemi ve veřejném prostoru. 6 míst a 6 setkání s uměním, které mohou diváci obejít během odpoledne se zastávkou v galerii na kávu a aktuální výstavy.
Účinkující a vystavující: Kolektiv LIDI, bazmek entertainment, Lukáš Vacek, Radim Kolář a Prakmen, Jaromír Šimkuj, Timo        
10 6 2023
2/23
3/23
       
20 5 2023 ‒ 2 7 2023
3/23
4/23
       
4/23
5/23
       
5/23
6/23
Vernisáž 19 11 17:00 h
Kvet Nguyen: Neškodný jako ty
“Hořím a vyhořívám protože jsem se doteď odevzdávala. Stoupala na plný plyn bez možnosti zpomalit. Rekapituluji. Nastavuji si hranice. Hledím na fotografie, které se mi hromadí. Díky těmto fotkám cítím. A prozatím mi to stačí.” Kvet Nguyen Výstava vietnamské Slovenky, fotografky a aktivistky Kvet Nguyen ze Slovenska je intimním vhledem do archivu rodinných analogových fotografií autorky. Přes sociální a kulturní kontext vietnamské diaspory je kromě toho také vizuální tematizací světa. Odkrývá otázky rozpomínání, vytěsnění paměti, trápení, úcty, lásky a domova.
Kurátorka Júlia Chodúrová Bútorová

Roman a Tereza Štětinovi: Brambory
Roman a Tereza Štětinovi přináší téma brambor, které kontextualizují s aktuálním děním i rodinnými vzpomínkami. Tereza zpracovává v bramborách, krystalech, kmenech stromů a keramických reliéfech svůj vztah k rodné krajině kolem Tasova. Vrací se ke svým kořenům: ke grafickým technikám i vzpomínkám. Pracuje s padlým kmenem z vlastní země, odkazuje na krystaly, které se nacházejí na polích. Roman do společného dialogu vnáší prostorové a závěsné obrazy vyplétané jutovinou, Tereza do nich intervenuje keramickými reliéfy. Celou instalaci dokresluje zvuk a video vaření kamenů, které reaguje na existenciální úzkost dnešního světa v synchronicitě s rodinným domácím štěstím.
kurátorka Andrea Kaňkovská        
19 11 2022 – 8 1 2023
6/23
7/23
19.10. / 18:00‒20:00 hod. v Kině Blansko / Diskuzní panel SITU/ vstup volný
Galerie města Blanska na jaře tohoto roku zasela projekt SITU. Jedná se o první ročník SITUací ve veřejném prostoru, které si kladou za cíl obrátit pozornost obyvatel Blanska k meziprostoru, který patří nikomu a všem. V centru města vyrostl Skleník s výzvou k symbolické společné péči o něj, a s cílem vytvořit místo pro setkávání, trávení volného času ve městě. Letošní ročník SITU by se dal považovat za průzkumnický - na základě záznamů z pocitové mapy ve Skleníku, ale i diskuse s dalšími kulturními institucemi, či aktivními jednotlivci se zkonkretizovala některá témata pro Blansko, o kterých bychom chtěli vést hovor. Nyní, v podzimním období sklizně, Vás tedy zveme na moderovanou panelovou diskuzi k projektu SITU. Přijďte si nejen s námi, ale i s odborníky a pohovořit o našem městě, možnostech kultivace a využití jeho veřejných prostranství, o prostoru pro umění, o vztahu obyvatel k městskému prostředí, jejich vizích a potřebách.
fb odkaz        
19 10 2022
7/23
8/23
Ateliér tělového designu FaVU v Brně: Kombinace citlivostí
https://fb.me/e/1QUl53tDc
Referenční výstava absolventek/ů Ateliéru tělového designu, projektově vedená Isabelou Grosseovou.
ATD vznikl v roce 1998 z iniciativy tehdejšího děkana Tomáše Rullera. Díky názvu a zaměření procházel co by instituce peripetiemi nepochopení, kdy byl vnímán jako určitá nesystémová výjimka. Můžeme ale říci, že doba dozrála jeho konceptu. Společenský a umělecký zájem se otáčí směrem k tělu, které je vnímáno daleko za hranice úzké fyzičnosti, tak jak tomu bylo v ATD vždy.
Výstava má za cíl zpřítomnit osobnosti, které ateliér tvoří a tvořily, a vyvolat některé z procesů, které v ateliéru probíhaly.

Matěj Frank&Jasmin Schaitl: Triggers
https://fb.me/e/2PIi8LsUG
Transformace a výzvy, jejich spouštění a ukončování. Proměny situací i předmětů. Jasmin Schaitl a Matěj Frank zkoumají jednotlivé aspekty navození a průběhu změn. Co lze vidět a vnímat jinak poté, co vybraný spouštěč (trigger) působí na proces nebo materiál?        
24 9 ‒ 6 11 2022
8/23
9/23
LETNÍ DÍLNA
Denně 10-16 / Úhel pohledu / otevřený ateliér uvnitř galerie pro malé i velké s chutí tvořit, přístupný bez rezervace po dobu 4 dnů.
SITU workshopy jsou zaměřené na skupinovou práci s veřejným prostorem pod vedením umělců. K účasti je potřeba rezervace na rezervacegalerie@blansko.cz
10:00‒12:30 pro děti 6‒12 let
13:30‒16:00 pro děti 13 a víc let

12. 7. / Urban cool tour / Mikuláš Medlík
13. 7. / Přitiskni se k městu / Marie Kuncová
14. 7. / Landart / Hynek Skoták

Vstup 80 Kč (dílna + workshop)        
23 4 2022 ‒ 11 9 2022
9/23
10/23
SITU
je nový dlouhodobý projekt Galerie města Blanska zaměřený na akce ve veřejném prostoru. Zabývá se potenciálem a možnostmi využití městských prostranství nejen k uměleckým aktivitám. Cílem je vzbudit mezi lidmi zájem o vlastní město a začít společně přemýšlet o silných i slabých stránkách jeho ulic, náměstí, dvorků i parků a způsobech jejich využití. SITU zahrnuje komentované prohlídky, intervence, diskuzní panely, tvořivé dílny pro děti i dospělé a dočasná umělecká díla umístěná ve veřejném prostoru.        
23 4 2022 ‒ 11 9 2022
10/23
11/23
       
11/23
12/23
       
12/23
13/23
ČLOVĚK V JESKYNI        
25 7 2021 ‒ 5 9 2021
13/23
14/23
LETNÍ MINIKINO NA PODUKLÍ ‒ JOSEF DABERNIG ‒ ROSA COELI        
17 7 2020
14/23
15/23
VÝTVARNÁ DÍLNA S MARTINEM BUKÁČKEM        
14 7 2020
15/23
16/23
KATEŘINA BURGERTOVÁ ‒ DOBRÝ A ŠPATNÝ HOSPODÁŘ        
6 6 ‒ 5 7 2020
16/23
17/23
ANNA ROČŇOVÁ ‒ SUCHO UVNITŘ ROSTLINY        
6 6 ‒ 5 7 2020
17/23
18/23
ANDRÁS CSÉFALVAY ‒ 40 DAYS IN THE DESERT        
25 5 ‒ 7 7 2020
18/23
19/23
ANDRÁS CSÉFALVAY ‒ 40 DAYS IN THE DESERT        
25 5 ‒ 7 7 2020
19/23
20/23
ALEŠ ČERMÁK ·0iy·rb·e1··wh Er1trht··er2·m        
25 5 ‒ 7 7 2020
20/23
21/23
TOMÁŠ MALÍČEK ‒ PAPÍROVÁ HNÍZDA SE SVÍJEJÍ DO ULITY A TUHNOU        
8 2 ‒ 15 3 2020
21/23
22/23
ZDENĚK TÁBORSKÝ ‒ GALERIE NA PLOTĚ        
8 2 ‒ 15 3 2020
22/23
23/23
PŘEMYSL PROCHÁZKA ‒ TO BYCH ZVLÁDL TAKY        
2 2 ‒ 17 3 2020
23/23

Dočasně nás sledujte na facebooku a instagramu.


Galerie města Blanska je regionální galerií, prezentující současné umění ve dvou výstavních prostorách. Celoroční dramaturgie není vymezena tematicky, ale sleduje průřez médii a generací, umělkyně a umělce spjaté s regionem i etablované na umělecké scéně.

Kromě pravidelných dvojic výstav galerie pořádá komentované prohlídky, tvořivé workshopy pro děti i dospělé, přednášky, projekce, diskuze, procházky nebo performance. V rámci otevírací doby je k dispozici dětský koutek s originálními sochařskými prvky od umělkyně Andrey Kaňkovské a umělce Kryštofa Kučery a dětskými knížkami malých vydavatelství.


Otevírací doba

pondělí
zavřeno
úterý‒pátek
10:00‒12:00 a 13:00‒17:00
středa
10:00‒19:30
sobota‒neděle
14:00‒17:00

pondělí  zavřeno

úterý‒pátek
10:00‒12:00 a 13:00‒17:00

sobota‒neděle
14:00‒17:00

Vstup na výstavy je volný.


Adresa & kontakty
Dvorská 2, 678 01 Blansko
galerie@blansko.cz
+420 778 407 601 (kancelář)


Tým galerie
Jolana Chalupová / +420 724 815 760
Judita Levitnerová / +420 776 136 754
Júlia Chodúrová Bútorová / +420 773 755 303


Galerie města Blanska je součástí Kulturního střediska města Blanska.
Program galerie se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

odkaz na Blansko.cz