Ve výstavních prostorách galerie se prezentují profesionální současní umělci uznávaní na domácí scéně nebo také v zahraničí. Výběr vystavujících zahrnuje autory již dlouhodobě zavedené, ale i mladé nebo zatím méně známé autory.
Výstavní program galerie je obohacen o doprovodné akce, jako jsou besedy s umělci, přednášky či workshopy.

Celoroční činnost Galerie města Blanska podporuje Ministerstvo kultury ČR.

HISTORIE

Historie Galerie města Blanska se datuje od roku 1990, kdy navázala na výstavní aktivitu Galerie v předsálí, která pracovala při Kulturním středisku města Blanska od roku 1982 do roku 1991. Realizovalo se mnoho výstav, z nichž některé svým významem přesahovaly region. Galerie se mimo výstavy výtvarného umění soustřeďovala na akce výchovně – vzdělávacího charakteru – vánoční a velikonoční výstavy s ukázkami tradičních řemesel, produkci a prezentaci výtvarných soutěží pro děti. Těm se věnuje i v současnosti. Pro akce tohoto charakteru jsou vyhrazeny vstupní prostory budovy galerie.

Osobnostmi spjatými s děním galerie byli v minulosti například PhDr. Igor Zhoř, PhDr. Jiří Valoch, ak. soch. Stanislav Kolíbal, Dr. Ludvík Kundera, Ing. arch. Ivan Ruller, ak. mal. Dalibor Chatrný, PhDr. František Dvořák a jiní.

 Od března 2007 se Galerie města Blanska profiluje jako instituce prezentující současné umění.

PROGRAM 2015

VÝSTAVY,:

10. 1. – 6. 2. DAGMAR ŠUBRTOVÁ: SALVE VALE, kurátorka Radoslava Schmelzová

14. 2. – 11. 3. TOMÁŠ POLCAR: Šířka výška hloubka, kurátorka Lucie Šiklová

21. 3. – 17. 4. MICHAL RITTSTEIN: Zasněný traktorista

25. 4. – 27. 5. ZAHRADY, kurátorský projekt Olgy Fryčové Hořavové a Jany Písaříkové

6. 6. – 10. 7. VLADIMÍR KOKOLIA a KAREL PIVOŇKA: Myšlenky spatřené

12. 9. – 9. 10. PAPERBACK 2, kurátorka: Julie Kačerovská

17. 10. – 13. 11. 2015 Michal Kindernay

21. 11. – ?. ?. 2016 Miloslav Sonny Halas, kurátorka Jana Písaříková

Doprovodné programy:

10. 1. Komentovaná prohlídka výstavy s autorkou Dagmar Šubrtovou proběhla v rámci vernisáže

20. 1. Tvořivá dílna k výstavě SALVE VALE

21. 3. Komentovaná prohlídka výstavy s autorem Michaelem Rittsteinem proběhla v rámci vernisáže

13. 4. a 17 4. Tvořivá dílna k výstavě Michaela Rittsteina Zasněný traktorista

7. 5. Kompostování s Vladimírem Kokoliou

16. 5. Přírodní zahrady

24. 5. Návštěva zahrad umělců

9. 6. Kusamono

6. 6. Komentovaná prohlídka výstavy s autory Vladimírem Kokoliou a Karlem Pivoňkou proběhla v rámci vernisáže

10. 7. myšlenky SPAtřené

20. 7. – 24. 7. Letní výtvarná dílna

Výklady k výstavám pro školy proběhly ke všem výstavám.

Další akce mimo hlavní program::

Dále… Zubařské pohádky o strašidlech, zvířatech a věcech pacientech pana doktora Zubejde (15.3. – 1.4.)

Folklórní písně blanenska, výstava dětských prací (25. 3. – 1. 4. 2015)

Velikonoční výstava (25. 3. – 1. 4. 2015)

Podzemí Moravského krasu ve fotografii (2. 6. -10. 7. 2015)

PROGRAM 2014

7.1. VÁCLAV STRATIL, MARTIN VONGREJ, PETR STROUHAL: 25 miliónů čar – dernisáž

11. 1. – 7. 2. obrazy a … Jiřího Poláška

15. 2. – 14. 3. MICHAL CZINEGE: Look what I found

22. 3. – 18. 4. JANA ŽELIBSKÁ: Kus země

3. 5. – 30. 5. Banzai, Mistře!

7. 6. – 11. 7. ČESTMÍR SUŠKA: ocelové skulptury a tisky z let 2005 – 2014

6. 9. – 8. 10. Krystalizace: kurátorský projekt Radka Čáka a Martina Fišra

18. 10. – 19. 11. LUCIE VÍTKOVÁ A PAVEL KORBIČKA: Interference

29. 11. – 31. 12. IGOR KORPACZEWSKI: KW + Q: Kapitoly: Paula, Ghosts, Stories with names, Escape to Nowhere

Doprovodné programy:

7.1. Koncert Václava Stratila

7. 2. Vyznání Jiřího Poláška k výstavě: obrazy a … Jiřího Poláška

12. 4. Beseda u cimbálu k výstavě Jany Želibské: Kus země

7. 6. Komentovaná prohlídka výstavy s autorem proběhla v rámci vernisáže Čestmíra Sušky.

7. 6. – 11. 7. Tvořivé dílny a workshopy proběhly k výstavě Čestmíra Sušky

9. 7. Ocellajt k výstavě Čestmíra Sušky: Ocelové skulptury a tisky z let 2005- 2014

21. 7. – 27. 7.   Letní výtvarná dílna

22., 25., 29. 9 Workshopy k výstavě Krystalizace s vystavující autorkou Ditou Klicnarovou

V průběhu výstavy Interference mohli diváci v galerii shlédnout dokumentární film Lucie Vítkové Blansko

a okolí ve folklórních písních.

15. a 16. 12. Tvůrčí psaní a dramatická dílna na výstavě KW + Q: Kapitoly

Výklady pro školy proběhly ke všem výstavám.

Další akce mimo hlavní program:

9. 2. – 12. 2. Poezie v obrazech – výstava dětí (3-6 let), které tvoří pod vedením Libora Bartoše

v blanenském Všudybýlku

12. 2. Program pro pedagogy MŠ – ukázková hodina s Liborem Bartošem (k výstavě Poezie v obrazech)

8. – 16. 4. Rostlina – objekt – výstava dětských prací

8. – 16. 4. Velikonoční výstava

28. 5. – 4. 6. Muzikohrátky – výstava dětí ze Základní školy speciální v Blansku

11. 11. – 14. 11. Svatomartinská tvořivá dílna

PROGRAM 2013

Výstavy:

do 9. 1. 2013 EVA KOŤÁTKOVÁ: ŘEČ

19. 1. – 20. 2. KRIŠTOF KINTERA: NERVOUS

2. 3. – 27. 3. Kurátorský projekt Jany Písaříkové a Tomáše Hodbodě: KRAJ-JINNÉ MEZE

6. 4. – 30. 4. VASIL ARTAMONOV A ALEXEJ KLYUYKOV: ŽÁNR

11. 5. – 5. 6. JAN ŠRÁMEK A VERONIKA VLKOVÁ: KOUZLO ZAPOMNĚTLIVOSTI

15. 6. – 12. 7. BARBORA LUNGOVÁ: KÁNON

7. 9. – 4. 10. STANISLAV F. MŰLLER: PŘENOS

12. 10. – 13. 11. JIŘÍ FRANTA a DAVID BÖHM: EPICENTRUM

23.11. – 20.12. 2013 VÁCLAV STRATIL a hosté: 25 MILIÓNŮ ČAR

Doprovodné programy:

Komentované prohlídky s autory proběhly v rámci všech vernisáží

Analogie a Interpretace: přednáška Jana Mazance k výstavě Kraj-jinné meze (27. 3.)

Příběh Malíře Paletky: workshop k výstavě Kraj-jinné meze (20. – 21.3.)

O čem ty obrazy jsou?” seminář tvůrčího psaní: k výstavě Barbory Lungové (13. 6., 26. 6.)

V galerii – k výstavě Báry Lungové (15. 7.)

Letní výtvarná dílna (22. 7. – 26. 7.)

Vířivé malování – workshop k výstavě Stanislava F. Műllera (29. 9.)

Komentovaná prohlídka výstavy Přenos s autorem Stanislavem F. Műllerem (4. 10.)

Estetizace německé průchozí dálnice, přednáška se Stanislavem F. Műllerem (4. 10.)

Workshopy k výstavě Franty a Böhma (5. a 6. a 12. 11.)

Další akce mimo hlavní program:

Když más srdce… aneb co dělám… Vojta Němec (7. – 15. 2.)

Výstava fotografií: Z činnosti českých turistů (2. – 16. 3.)

Velikonoční výstava (19. – 27. 3.)

Svatomartinská tvořivá dílna (11. – 15. 11.)

PROGRAM 2012

14. 1. – 16. 2. Kurátorský projekt Evy Masarykové a Olgy Hořavové: Tri Štvrtý

25. 2. – 23. 3. JÁN VASILKO: Pětiletka

31. 3. – 25. 4. MATĚJ SMETANA: Poslední malíř

5. 5. – 31. 5. SATYRYKON

9. 6. – 4. 7. EDUARD OVČÁĆEK: Poslední dekáda

8. 9. – 3. 10. DANIELA BARÁČKOVÁ A PETRA HEROTOVÁ: Black Hill

13. 10. – 14. 11. MILOŠ ŠEJN: Orphevs

24. 11. – 9. 1. 2013 EVA KOŤÁTKOVÁ: Řeč

Besedy / komentované prohlídky / výlet:

Komentovaná prohlídka výstavy Tri štvrtý s kurátorkou Evou Masarykovou

Komentovaná prohlídka výstavy Eduarda Ovčáčka

Přednáška Jany Písaříkové O performerech v krajině k výstavě Miloše Šejna

Komentovaná prohlídka výstavy Orphevs s Milošem Šejnem

Výlet do Moravského krasu s Milošem Šejnem

Workshopy:

K výstavě Jozefa Jankoviče

K výstavě Jána Vasilka

K výstavě Matěje Smetany

K výstavě Eduarda Ovčáčka

Letní výtvarná dílna

K výstavě Miloše Šejna

Akce mimo hlavní program:

Čtverečky (24.1. – 23. 3.)

Oživení nábřeží řeky Svitavy v Blansku: (8.3. – 11.3. 2012).

Nábřeží Svitavy podle mé představy (5.5. – 27.5. 2012)

Svatomartinská tvořivá dílna (6. 11. – 8. 11.)

PROGRAM 2011

Výstavy:

do 14. 1. ALICE NIKITINOVÁ A JAN TURNER: BANÁN NASKLE – kurátor Jiří Ptáček,

22. 1. – 16. 2. MICHAL ŠKODA: Records

26. 2. – 23. 3. MILENA DOPITOVÁ: Kde mám první konec?

2. 4. – 27. 4. ALENA FOUSTKOVÁ: Ocuď pocuď

7. 5. – 1. 6. VLADIMÍR HOUDEK: Magion

11. 6. – 13. 7. PAVLA KAČÍRKOVÁ: 629 nádechů / dýchej, prosím, hodinu se mnou

3. 9. – 5. 10. Kurátorský projekt Petry Herotové: DENISA KRAUSOVÁ: Kauza Štětec

15. 10. – 16. 11. JAN MERTA: Mým Jihomoravanům

26. 11.- 6.1. 2012 JOZEF JANKOVIČ: Transformácie

Besedy / komentované prohlídky / performance:

Komentovaná prohlídka výstavy Banán naskle

Z Čech do Kanady a zase zpátky: Beseda s Alenou Foustkovou

Pouť k sochám Pavly Kačírkové

Sex, násilí a filmové hvězdy: Performance Pavly Kačírkové a Martina E. Kyšperského

Komentovaná prohlídka výstavy Denisy Krausové

Komentovaná prohlídka výstavy Jozefa Jankoviče

Na motivy výstavy: Hudební vystoupení a tanec Martina E. Kyšperského a Marie Kuncové

Workshopy:

k výstavě Banán na skle: Komorní plastika

k výstavě Mileny Dopitové

k výstavě Vladimíra Houdka: Malířská dílna

Letní výtvarná dílna

k výstavě Denisy Krausové

k výstavě Jana Merty

k výstavě Jozefa Jankoviče: Arteterapeutická dílna, dílny pro školy

Akce mimo hlavní výstavní program:

O nejkrásnější a nejzajímavější sbírku motýlů: Dětská soutěž

Nejkrásnější a nejzajímavější sbírky motýlů: Výstava dětských prací

Svatomartinská tvořivá dílna

Svatomartinská tvořivá dílna v Centru pro Seniory

100 let skautingu na blanensku

PROGRAM 2010

13. 2. – 10. 3. MIROSLAV ŠTOLFA

20. 3. – 14. 4. PATRICIE FEXOVÁ: Metafyzička

24. 4. – 26. 5. JIŘÍ KOVANDA

12. 6. – 11. 7. ROBERT ŠALANDA: Kraul B

4. 9. – 3. 10. LUKÁŠ JASANSKÝ a MARTIN POLÁK: Barevná fotografie

9. 10. – 3. 11. JIŘÍ ČERNICKÝ: Minimálně intenzívnější

13. 11. – 5. 12. JAN ŠERÝCH: Nejlepší ze všech špatných řešení

11. 12. – 14. 1. 2011 kurátorský projekt Jiřího Ptáčka: ALICE NIKITINOVÁ a JAN TURNER: Banán naskle

Doprovodný program:

22. 1. 2010 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S KURÁTOREM JANEM ZÁLEŠÁKEM

26. 2. 2010 BESEDA S MIROSLAVEM ŠTOLFOU

10. 3. 2010 WORKSHOPK VÝSTAVĚ MIROSLAVA ŠTOLFY

14. 4. 2010 WORKSHOP K VÝSTAVĚ PATRICIE FEXOVÉ

19. 5. 2010 WORKSHOP K VÝSTAVĚ  JIŘÍHO KOVANDY

23. a 24. 6. 2010 WORKSHOP K VÝSTAVĚ ROBERTA ŠALANDY

26. – 30. 7. 2010 LETNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA

29. 9. 2010 WORKSHOP K VÝSTAVĚ JASANSKÉHO A POLÁKA

30. 11. a 1. 12. 2010 WORKSHOP K VÝSTAVĚ JANA ŠERÝCHA

Akce mimo výstavní program:

6. 5. 2010 ARTEFILETIKA: konference, lektor:  Doc. PaeDr. Jan Slavík CSc. Pořadatel Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno.

9. a 10. 11. 2010 SVATOMARTINSKÁ TVOŘIVÁ DÍLNA

20. výročí Galerie města Blanska

V roce 2010 jsme si připoměli 20. výročí galerie. K této příležitosti byla vydána brožura ohlížející se za uplynulými léty a byla vyhlášena soutěž pro děti – O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ GRATULACI GALERII. Soutěžní práce hodnotili Arna Juračková, Irma Charvátová, Petra Herotová, Jiří Štarha, Jan Šerých, Svatava Skryjová a další. Všechny výtvarné práce dětí bylo možné shlédnout v rámci výstavy HURÁ, GALERIE MÁ 20!, která byla ve vstupních prostorách galerie do konce roku 2010 .

PROGRAM 2009

10. 1. – 11. 2. SKUPINA PUNKWA: Smečka netopýrů

21. 2. – 25. 3. JAKUB ŠPAŇHEL: Société Générale

4. 4. – 6. 5. SDRUŽENÍ Q: Figura Q

16. 5. – 10. 6. DAVID a TOMÁŠ MEDKOVI: Impressio et corpuscule

13. 6. – 19. 7. FRANTIŠEK MATOUŠEK: Modrá, bílá, zelená, žlutá, hnědá, červená.

9. 9. – 25. 10. SATYRYKON 1979 -2009

31. 10. – 2. 12. BARBORA ŠLAPETOVÁ a LUKÁŠ RITTSTEIN: Nepřistupuj blíž

12. 12. – 3. 2. 2010 kurátorský projekt Jana Zálešáka: TUHNOUCÍ FORMA S MĚKKÝMI OKRAJI – SBÍRKA MAREK

Doprovodný program:

5.- 9. 1. 2009 Týden před vernisáží skupiny Punkwa

3. 2. – 25. 3. 2009 MALÁ PUNKWA – výstava výtvarných prací dětí

7.- 8. 2. 2009 WORKSHOP: MALÍŘSKÁ DÍLNA PRO VŠECHNY

29. 5. 2009 BESEDA S DAVIDEM A TOMÁŠEM MEDKEM

19. 6. 2009 BESEDA S FRANTIŠKEM MATOUŠKEM

17. 6. 2009 WORKSHOP K VÝSTAVĚ FRANTIŠKA MATOUŠKA

27. – 31. 7. 2009 LETNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA

4. 10. 2009 SOUTĚŽ O NEJHUMORNĚJŠÍ KRESLENÝ VTIP – k výstavě Satyrykon 1979 – 2009. K výběru dětských prací byli přizváni Arna Juračková, Eva Kupová, Jiří Polášek a přátelé galerie. Následovala výstava.

15. – 19. 12. 2009 VYSTŘIHNUTÉ OKRAJE – tričkový workshop č. 2

Akce mimo výstavní program:

březen 2009 SOUTĚŽ O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ DÍLO S JARNÍ TÉMATIKOU

6. – 8. 4. 2009 TRIČKOVÝ WORKSHOP

7. 5. 2009 HLEDÁTE PŘIVÝDĚLEK? STAŇTE SE PERFORMEREM – projekt studentky Kulturního managementu a Teorie interaktivních médií Jany Písaříkové a studenta brněnského ateliéru Video a performance Tomáše Hodboďe.

5. 10. 2009 JAK ZPROSTŘEDKOVAT UMĚNÍ DĚTEM? – konference, lektorka: Mgr. Yvona Ferencová Ph.D. Pořadatel Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno.

PROGRAM 2008

5. 1. – 3. 2. VERONIKA DRAHOTOVÁ: Memplex Rip

9. 2. – 9. 3. TOMÁŠ SMETANA: Bota po mamince, svatební skleničky a popelníček tatínka z doby, kdy kouřil

15. 3. – 13. 4. TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ: Mezi námi muži

19. 4. – 18. 5. PETR NIKL: Samovolné výhonky

24. 5. – 22. 6. MARTIN MAINER: Pokračování II

28. 6. – 20. 7. ERIK ŠILLE: Obrazom je lepšie ako nám

6. 9. – 1. 10. JOSEF BOLF: Vypadáš jako já

11. 10. – 16. 11. MAREK MEDUNA: Řeka

22. 11. – 28. 12. Kurátorský projekt Martina Horáka: UŽ STOVKY LET TO NEBOLÍ

Doprovodný program:

9. 5. 2008 Odpoledne s Petrem Niklem

16. 5. 2008 Mozartovo requiem – projekce loutkového baletu Petra Nikla

10. 6. 2008 Beseda s Martinem Mainerem – za hudebního doprovodu blanenského tria Radek Musil, Radek Skoták, Luboš Strážnický

12. 9. 2008 Kreativní odpoledne – workshop k výstavě Josefa Bolfa za hudebního doprovodu beatboxera En.drua. Workshop byl veden posluchači Pedagogické fakulty MU Zuzanou Syrovcovou a Radkem Skotákem.

1. 11. 2008 Vydlabané tykve – workshop k výstavě Marka Meduny za účasti autora a Andrey Součkové. Workshop byl zahájen představením žáků Literárně-dramatického oboru ZUŠ Blansko.

12. 12. 2008 Autorská prezentace Martina Horáka

Akce mimo výstavní program:

Soutěž O nejlepší design velikonočního vajíčka – pro žáky ZŠ

Soutěž Hřiště snů – pro žáky ZŠ. Pořadatel Centrum PRO – Oblastní Charita Blansko

Svatý Martin v dějinách umění – výstava reprodukcí významných uměleckých děl zobrazujících světce od středověku po 20. století. Příspěvek k blanenským svatomartinským oslavám.

Vánoční stůl – výstava výtvarných prací na téma vánoční stůl. Zúčastnili se žáci ZŠ a rodiny.

PROGRAM 2007

17. 3. – 22. 4. PETR KVÍČALA: Malby

28. 4. – 10. 6. JIŘÍ DAVID: Obrazy 1987 – 2007

16. 6 – 15. 7. PETER RÓNAI: Infoman

21. 7. – 19. 8. PETR PASTRŇÁK: Obrazy 1996 – 2006

25. 8. – 30. 9. MARGITA TITLOVÁ – YLOVSKY: Na hranici stínu

6. 10. – 18. 11. MICHAL GABRIEL: Sousoší

24. 11. – 30. 12. LAĎA GAŽIOVÁ, ANEŽKA HOŠKOVÁ: Korneli, jsi to ty?

Doprovodný program:

20. 4. 2007 Beseda s Petrem Kvíčalou

19. 10. 2007 Beseda s Michalem Gabrielem