Milan Knížák: 30 PORTRÉTŮ

 

3. 6. – 29. 6. 2018

Vernisáž v sobotu  2. 6. 2018 v 17.00.

Poprvé v blanenské galerii vystavoval Milan Knížák již v roce 1987. Tehdejší výstava nazvaná Zlomky dokumentace (kurátor: Jiří Valoch) proběhla v prostorách bývalé galerie předsálí a skončila nečekaně tři dny po svém zahájení. Tak dlouho trvalo místním úřadům pochopit, že do programu malé galerie se dostala výstava autora patřícího mezi zakázané.
Do Blanska se autor nyní vrací sérií portrétů z roku 2015. Záměrně si zvolil klasické médium, které dějiny výtvarného umění provází od počátku. Dobrodružství může začít i na důvěrně známém území, které nás zdánlivě nemá čím překvapit. Jednotlivé obrazy zachycují chronicky známé i méně známé osobnosti, které svým působením vešly do dějin a často se staly synonymy celých epoch a historických událostí. Mluvit o portrétu, znamená mluvit o dějinách lidstva, poznamenal José M. Parramón. Vystavované obrazy zrovna tak hovoří i o samotném autorovi, jeho subjektivním vidění portrétovaných, kterému se přizpůsobila i technika malby nezapírající svá postmoderní východiska.

Měl jsem k dispozici jen jejich drobné a neperfektní fotografie, většinou nevím jakou měli barvu vlasů, očí už vůbec ne.
Přiřazoval jsem jim barvy a atributy tak, jak jsem to cítil, když jsem je začal malovat.
Milan Knížák

Navíc, každý z obrazů je doprovázen textovým komentářem, jehož prostřednictvím autor popisuje své seznámení a svůj dojem z „portrétovaného“. Vzniká tak zajímavá konfrontace – vypořádání se s těmi, které jsme osobně nepotkali, ale kteří svými činy nepopiratelně ovlivnili naše životy.

JANA BERNARTOVÁ: ~ 430–500 nm, ~ 700–600 THz


Zveme vás na vernisáž prvních výstav roku 2018!

Hlavní výstavní prostor bude patřit minimalistické instalaci Jany Bernartové: ~ 430–500 nm, ~ 700–600 THz
/ kurátorka: Jana Písaříková
/ Host: SreenSaverGallery (Tomáš Javůrek & Barbora Trnková)

V prostoru 20deka představí záznamy z cest v podobě kreseb a maleb dvojice autorek
Tereza Obšivačová & Kateřina Svitáková: Slovo dalo slovo

Vernisáž proběhne v sobotu 13. 1. 2018 v 17 hod. Výstavy potrvají do 9. 2. 2018.
Těšíme se na vaši návtěvu!

DAVID HANVALD: Ztráta ohniska osvobodí oko!

 

Vernisáž 29. 4. 2017 v 17.00

kurátor Martin Dostál

V severočeském Liberci žije a tvoří tamější rodák David Hanvald (nar. 1980), který již patří mezi renomované tvůrce mladší střední generace. Vypíchnutí místa jeho působení není jen životopisná floskule, ale tamní prostředí, sycené ještědskou architekturou Karla Hubáčka a aktivitou studia Sial, ovlivňuje určitým způsobem směr a intenci Davidova malování. V ní je přítomen výrazně konstruktivní prvek, který nemá daleko od efektivního působení architektury.

Hanvald je absolventem malířského ateliéru na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde studoval pod vedením Stanislava Diviše. Od dob studií své obrazy přirozeně buduje na základě určitých předloh a systémového rozvíjení daných řádů, přitom ho stejně jako výstavba obrazu zajímá práce s barvou, intervence náhody, nutnost rozhodování, osobní gesto a napětí mezi uměleckou spontánností a „vědeckým“ přístupem. Poznávacím prvkem jeho umění se postupně stal tah, jeden jediný tah, kterým sám o sobě či ve vzájemné kombinaci vytváří obraz. Tento gestický prvek je však koncepčně promýšlen a v kontaktu s geometricky domýšlenou narací, jejíž kořeny ovšem často sahají do umělecké či běžné reality, vytváří napínavá „neomodernistická“ díla. Zájem o architekturu a prostorové vizuální artefakty i efekty ho vedl k přestoupení dvojrozměrné definiční plochy obrazu do třetí dimenze. Prostorovou „plastiku“ však pojímá malířsky, je ze všech stran tvořena malířským plátnem s akcentovanými barevnými tahy.

Relativizace pojmu objekt a obraz je v jeho tvorbě zřetelná. Stejně tak ho zajímá princip adjustace obrazu, kdy dekonstruuje a tématizuje malířskými prostředky vymezení a okraj malířského díla.

Výstava potrvá do 26. 5. 2017