Milan Knížák: 30 PORTRÉTŮ

 

3. 6. – 29. 6. 2018

Vernisáž v sobotu  2. 6. 2018 v 17.00.

Poprvé v blanenské galerii vystavoval Milan Knížák již v roce 1987. Tehdejší výstava nazvaná Zlomky dokumentace (kurátor: Jiří Valoch) proběhla v prostorách bývalé galerie předsálí a skončila nečekaně tři dny po svém zahájení. Tak dlouho trvalo místním úřadům pochopit, že do programu malé galerie se dostala výstava autora patřícího mezi zakázané.
Do Blanska se autor nyní vrací sérií portrétů z roku 2015. Záměrně si zvolil klasické médium, které dějiny výtvarného umění provází od počátku. Dobrodružství může začít i na důvěrně známém území, které nás zdánlivě nemá čím překvapit. Jednotlivé obrazy zachycují chronicky známé i méně známé osobnosti, které svým působením vešly do dějin a často se staly synonymy celých epoch a historických událostí. Mluvit o portrétu, znamená mluvit o dějinách lidstva, poznamenal José M. Parramón. Vystavované obrazy zrovna tak hovoří i o samotném autorovi, jeho subjektivním vidění portrétovaných, kterému se přizpůsobila i technika malby nezapírající svá postmoderní východiska.

Měl jsem k dispozici jen jejich drobné a neperfektní fotografie, většinou nevím jakou měli barvu vlasů, očí už vůbec ne.
Přiřazoval jsem jim barvy a atributy tak, jak jsem to cítil, když jsem je začal malovat.
Milan Knížák

Navíc, každý z obrazů je doprovázen textovým komentářem, jehož prostřednictvím autor popisuje své seznámení a svůj dojem z „portrétovaného“. Vzniká tak zajímavá konfrontace – vypořádání se s těmi, které jsme osobně nepotkali, ale kteří svými činy nepopiratelně ovlivnili naše životy.